Všeobecné podmienky

Vnutorný poriadok a všeobecné podmienky.Bezpečnostné a ubytovacie pokyny pre hostí.

Hostia su povinný dodržiavať:

- dodržiavať zákaz fajčenia v celom objekte, na fajčenie je určený vonkajší rohový priestor
- zákaz chodenia v lyžiarkách, prezúvať sa v interiéri drevenice je povinné
- nezasahovať do nastaveného plynového kúrenia
- hasiace prístroje sú pod schodami a vo fajčiarskom kútiku
- elektrické ističe sú v oboch častiach za vchodovými dverami
- neprenášať nábytok vrátane stolného futbalového stola
- pobyt so psíkom je prísne zakázaný /vzťahuje sa to aj na prípad návštevy/
- cena za pobyt nezahŕňa záverečný poplatok za upratovanie, ktorý sa pri zanechaní poriadku nevyberá /napr.čistý vonkajší grilovací rošt, kotlík na guláš, kuchynský riad, podlaha, smeti a pod./

Pri nástupe na pobyt je ubytovacie zariadenie v bezchybnom stave, hostia preberajú kompletnú zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody. Prípadné zistené škody su ihneď povinný nahlásiť telefonicky ubytovateľovi. Hostia nesmú ubytovať počas svojho pobytu žiadne ďalšie osoby bez súhlasu majiteľa. Majitelia drevenice si vyhradzujú právo jej prípadnej kontroly počas pobytu hostí.

Storno poplatky

Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne, prípadne telefonicky 31 dní pred nástupom. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať za storno objednaných služieb nasledujúce storno-poplatky:

- 30 dní pred nástupom - 50 % z celkovej ceny pobytu
- 20-10 dní pred nástupom - 80 % z celkovej ceny pobytu
- 9-0 dní pred nástupom - 100 % z celkovej ceny pobytu
Zaplatením platby- zálohy odberateľ akceptuje tieto podmienky v celosti.
Pri porušení ubytovacích pokynov si majiteľ vyhradzuje právo okamžitého zrušenia pobytu všetkých hostí.

COPYRIGHT (C) 2010 ALL RIGHTS RESERVED.